Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Bản Xen

Thôn Cùm Hoa - Bản Xen - MK - LC
lci-muongkhuong-thcsbanxen@edu.viettel.vn